Sunday, October 4, 2009

Berpersatuan

• Berpersatuan
Ø merujuk kepada konsep penyatuan dan kerjasama
Ø Di peringkat sekolah diwajibkan menjadi anggota mana-mana persatuan/kelab
Ø Di peringkat Universiti pelajar bebas memilih mana-mana persatuan yang ingin disertai
Ø Dalam masyarakat terdapat puluhan ribu persatuan/kelab/NGO dll
Ø Kemahiran memahami konsep, kepentingan dan proses pengoperasian persatuan/kelab dapat mencapai objektif secara berkesan
• Persatuan/Kelab
Ø Sekurang-kurangnya 7 orang ahli
Ø Berbeza dengan organisasi perniagaan (swasta) atau kerajaan
Ø Objektifnya untuk memperteguhkan kebajikan dan pembangunan masyarakat
Ø Fungsi persatuan/kelab adalah untuk memperbaiki taraf hidup, kebajikan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan ahlinya ke arah pembangunan komuniti dan negara
• Faedah Berpersatuan
Ø Lahirkan pemimpin yg berkualiti
Ø Pupuk nilai demokrasi dlm pengurusan, tolerasi, sokong-menyokong antara ahli
Ø Memajukan penggunaan sumber dalam atau luar persatuan secara optima dan berkesan
Ø Galakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti/program sosial
Ø Bantu percepatkan proses pembangunan
Ø Lahirkan organisasi dan masyarakat yg dinamik dan sedia terima perubahan
• Prinsip Berpersatuan
Ø Keahlian sukarela tanpa tekanan atau paksaan
Ø Pengurusan secara demokrasi iatu pemilihan J/Kuasa dibuat melalui proses pemilihan
Ø Pertubuhan untuk faedah bersama iaitu memberi faedah kepada ahli-ahlinya
• Jenis-Jenis Persatuan
Ø Sek. 7 Akta Pertubuhan 1966 dan Sek.9 Akta Koperasi 1948 Badan-Badan Persatuan boleh dikategorikan kepada beberapa kelompok sosial iaitu Pendidikan, Agama, Pakaian Seragam, Pelajar dan Etnik
Ø Badan-Badan persatuan ini boleh dikelaskan berdasarkan bentuk kegiatan spt Pertubuhan Sukan, Sukarela, Kebajikan, Kebudayaan, Am dan Koperasi
Ø Pertubuhan berasaskan kepada kegiatan
Ø Contoh:
Kategori: Kebajikan
Aktiviti: bergiat aktif dlm aktiviti kebajikan, amal dan penyaluran sumbangan
kpd gol. Yg. Memerlukan
Cth Kelab: Kelab Lions
• Objektif Berpersatuan
Untuk capai objektif pembangunan sosial, kebudyaan, ekonomi dan kerohanian dikalangan ahli dan masyarakat
Bentuk organisasi untuk beri sumbangan kepada masyarakat
Erat interaksi dan kerjasama ahli dan masy.
Memberi kebajikan kepada ahli dan masy.
Galakkan ahli terlibat dalam aktiviti untuk faedah bersama selaras dgn kehendak negara
Galakkan ahli terlibat dalam aktiviti pembangunan masy. dan setempat
Meninggikan kualiti kepimpinan dalam organisasi
Melahirkan amalan pengurusan yang terpuji
Persatuan/Kelab tidak dapat dapat beroperasi dengan baik jika tidak ada Jawatankuasa yang mantap dan berkelayakan.
Pengerusan secara demokrasi
Ahli J/Kuasa Pengurusan dilantik melalui proses pengundian dalam mesyuarat agong
Struktur pentadbiran disusun dengan kemas supaya tidak ada pertindihan tugas

} Urusan pentadbiran mengikut peraturan dan undang-undang
} Struktur pentadbiran menjelaskan tentang sistem rantaian (chain of command) dan koordinasi bermula dari pengerusi sehingga ahli biasa
} Menjelaskan tugas dan tanggungjawab

} 2 elemen penting dalam struktur pentadbiran
i. Perbezaan
libatkan pembahagian kerja yang berbeza kepada orang bawah yg berlainan
untuk selesaikan sst tugas/kerja
ii. Integrasi
memastikan penyelarasan tugas sentiasa wujud antara unit kerja yg
berlainan semasa sst tugas dilaksanakan

} Carta organisasi berfungsi menunjukkan hubungan autoriti mengikut fungsi, unit kerja, kedudukan individu secara herarki
} Terdiri dari kotak-kotak kecil, disambung dgn satu garisan lurus
} Kotak mewakili pengkhususan fungsi kerja
} Garis lurus yg hubungkan kotak-kotak menunjukkan hub. antara Ketua dgn subordinat
} Struktur organisasi persatuan/kelab
} Berstruktur menegak dan ringkas mengikut fungsian
} Pengkelasan tugas berdasarkan fungsi tugas mengikut jawatan
} Contoh Presiden/Pengerusi menjalankan fungsi tugas tertinggi
} Presiden ditulis di dalam kotak puncak dlm carta organisasi dan begitulah dng yg lain-lain
Bil
Jawatan
Deskripsi Tugas
1
Presiden
Merupakan ketua sesebuah persatuan/kelab
Menjalankan semua tugas berkaitan dasar dan polisi. Membuat keputusan penting berkaitan dasar dan kewangan
2
Tim. Presiden
Pembantu Kanan Presiden. Membantu Presiden atau memangku tugas semasa ketiadaannya
3
Naib Presiden
Wujud dalam organisasi besar. Disandang dua atau lebih. Tugas untuk bantu Presiden dlm aspek2 pengurusan yg khusus spt kewangan, pemasaran, pengurusan dasar dan polisi, keahlian dll
2
Setiausaha
Jawatan ini berfungsi sebagai pencatat dan penyimpan rekod. Memanggil mesyuarat dan uruskan hal ehwal pejabat persatuan
Bil
Jawatan
Deskripsi tugas
5
Bendahari
Uruskan hal berkaitan kewangan samada urusan perekodan dan penentuan keluar masuk wang persatuan
6.
Executive offio (Exco)/Pengarah
Exco berfungsi menjalankan tugas sebagaimana yg diputuskan oleh organisasi. Akan pegang satu portfolio khusus spt Kebajikan, Protokol dll
7
Ahli Jawatankuasa
Membantu Exco melaksanakan sesuatu rancangan/projek yg akan dilaksanakan oleh persatuan. Boleh diberi tugas yg lebih khusus spt persediaan tempat, teknikal, keselamatan dll

} Sesebuah persatuan/kelab perlu didaftarkan secara rasmi sebelum beroperasi mengikut peraturan dan akta yg ditetapkan
} Pendaftaran Persatuan/badan pelajar UKM
} Berasaskan Sek. 52 (1) DAN 53 Perlembagaan UKM
} Kegiatan/aktiviti persatuan tertakluk kpd undang2 dan peraturan yg ditetapkan dlm Perlembagaan UKM
} MPP dibentuk dibawah sek 52 (1) Perlembagaan UKM 1988
} MPP merupakan badan induk pelajar dan fungsi dan peraturan persatuan disebut di bawah sek 52
} Badan2 pelajar yg lain disebut di bawah sek. 53 Perlembagaan UKM 1988
} Jaksa, PM Fakulti, Kelab2 Akademik, Persatuan Anak Negeri, Kelab Sukan, Kebudayaan dll
} Urusetia2 dilantik oleh JPPel/HEP
} Tugas untuk membantu Unit-Unit JPPel/HEP
} Kelab Rakan Sebaya, Urusetia Sumber Manusia, Urusetia Pengucapan Umum dll

} MPP dibentuk dibawah sek 52 (1) Perlembagaan UKM 1988
} MPP merupakan badan induk pelajar dan fungsi dan peraturan persatuan disebut di bawah sek 52
} Badan2 pelajar yg lain disebut di bawah sek. 53 Perlembagaan UKM 1988
} Jaksa, PM Fakulti, Kelab2 Akademik, Persatuan Anak Negeri, Kelab Sukan, Kebudayaan dll

} Pendaftaran Pertubuhan Belia
} Rujuk Buku Panduan Pendaftaran Pertubuhan Belia (2007)
} Pendaftaran Pertubuhan lain
} Didaftarkan melalui Pendaftar Pertubuhan Malaysia (ROS)
} Pendaftaran Syarikat Perniagaan
} Didaftarkan melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia